1. Creation
शुरुमा केही पनि थिएन तर परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, हुनुहुन्छ र सधैं हुनुहुनेछ। परमेश्वरले संसार बनाउनुभयो। उहाँले आकाश, पानी, रुखहरु, ताराहरु, उड्ने पंक्षीहरु विभिन्न खालका हिड्ने र घस्रने जनावरहरु पनि बनाउनुभयो। परमेश्वरले सबै कुरा आफ्नो वचनको शक्तिले बनाउनुभयो। परमेश्वरले भन्नुभयो, “म आफुजस्तै मानिस बनाउने छु।” तब उहाँले भुमिको माटो लिनुभयो र मानिस बनाउनुभयो। त्यस मानिसको नाकमा सास फुकिदिनुभयो र उ जीवित प्राणी भयो। परमेश्वरले उसको नाम आदम राख्नुभयो। परमेश्वरले एउटा सुन्दर बगैचा बनाउनुभयो र त्यसमा धेरै किसिमका फल दिने रुखहरु पनि बनाउनुभयो। बगैचाको बिचमा एउटा रुख थियो जसको फलले असल र खराबको ज्ञान दिन्थ्यो। परमेश्वरले त्यो बगैचामा आदमलाई राख्नुभयो। परमेश्वरले भन्नुभयो, “यो बगैचामा भएको सबै रुखको फल तिमी शंका नगरि खान सक्छौ। तर असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल चाहि नखानू। यदि तिमीले त्यो फल खायौ भने निश्चय नै मर्ने छौ।” परमेश्वरले भन्नु भयो, “मानिस एक्लो रहनु असल छैन। म उसको निम्ति एउटा सुहाउँदो जोडि बनाउने छु।” परमेश्वरले आदमलाई मस्त निन्द्रामा पार्नुभयो। आदमको करङबाट उसको निम्ति एउटी स्त्री बनाउनुभयो। जब आदम निन्द्राबाट ब्युझे र स्त्रीलाइ देखेर भने, “अहो! यिनि त मेरो लागी सुहाउने जोडि हुन्।” तिनको नाम हब्बा थियो। तिनीहरु नाङ्गै थिए तर लाज मान्दैन् थिए। परमेश्वरले आफूले सृष्टि गर्नु भएको सबै कुरालाई हेर्नुभयो। त्यो सिध्द थियो।